Đánh giá hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành thông qua bằng cấp, kê khai tài sản

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, việc việc tinh giản số lượng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ được thực hiện theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị

Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Hà Nội chiều 6.10, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, về nhân sự, từ khâu chuẩn bị đã được các Đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện công phu. 100% số nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa về hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy đều thực hiện nghiêm quy trình 5 bước và bảo đảm cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Đối với công tác nhân sự Đại hội, có 3 điểm mới. Thứ nhất, về công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, Hà Nội làm rất kỹ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học tập nước ngoài và những vấn đề dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để bảo đảm không đưa vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin tại buổi họp. Ảnh: Phạm Đông

Thứ hai, Hà Nội thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, qua đó phân loại đối tượng 1, đối tượng 2. Do vậy, từ 151 người dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố qua rà soát còn 75 người và tiếp tục thực hiện các quy trình để lựa chọn 34 người giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần đầu.

Thứ ba, hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai quy trình 5 bước, Hà Nội đã thực hiện bài bản theo từng cấp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, rà soát, đánh giá hiện trạng, làm rõ các vấn đề đảng viên quan tâm, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã tiếp thu hàng nghìn lượt ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân, các nhà khoa học, văn nghệ sỹ trí thức, doanh nhân, các cán bộ lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Việc tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, phương hướng công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định.

Triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo đoàn kết, nhất trí cao.

Nhân sự Ban Chấp hành phải kê khai tài sản

Nói thêm về công tác nhân sự, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, về nguyên tắc, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới, trình Đại hội, việc việc quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội.

Theo ông Bảo, trong thực hiện quy trình nhân sự, lần này có một số điểm mới, như việc đánh giá các hồ sơ mang tính pháp lý như bằng cấp, kê khai tài sản, con cái học ở nước ngoài, kết luận của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thiện hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Bảo cho biết, Hà Nội thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước theo đúng tin thần Chỉ thị 35.

Về việc tinh giản số lượng thành viên Ban Chấp hành theo Chỉ thị 35, ông Bảo cho biết, đề án nhân sự chuẩn bị của Hà Nội đảm bảo toàn bộ Ban Chấp hành các cấp đều giảm 5%. Đề án Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII dự kiến có 71 người, đảm bảo giảm 5% so với nhiệm kỳ trước, thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 35. Đề án cũng đảm bảo về số dư trên 10%, đảm bảo cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Ông Bảo cũng cho biết, toàn bộ 81 hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành khóa mới trình Đại hội đã đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

“Mỗi hồ sơ có 11 danh mục tài liệu, chúng tôi đều đảm bảo đầy đủ”, ông Bảo nói.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 81 người, bầu tại Đại hội là 71 người (số dư 14,08%). Nhân sự tái cử là 47/81 người (58,02%); nhân sự lần đầu là 34/81 người (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 người. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13 người, trong đó có Chủ nhiệm và 4 Phó Chủ nhiệm.

PHẠM ĐÔNG/laodong.vn

Related posts

Leave a Comment