DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ 22 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỊ VÙI LẤP TẠI HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ

1. 👨‍✈️Thượng tá Lê Văn Quế (SN1971), Chủ nhiệm hậu cần, Đoàn 337.

2.👨‍✈️Trung tá Phùng Thanh Tùng (SN 1979)

3.👨‍✈️Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Cao Cường (SN 1977)

4. 👨‍✈️Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978), Nhân viên văn thư, Đoàn 337.

5. 👨‍✈️Thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Đình Toàn (SN 1970), Lái xe, Đoàn 337.

6. 👨‍✈️Thiếu tá chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết (SN 1977).

7. 👨‍✈️Trung úy Lê Hải Đức (SN 1989).

8. 👨‍✈️Thượng úy chuyên nghiệp Lê Đức Thiện (SN 1980), Quản lý, Đoàn 337.

9. 👨‍✈️Trung úy chuyên nghiệp Lê Hương Trà (SN 1984), lái xe, Đoàn 337.

10. 👨‍✈️Trung úy chuyên nghiệp Trần Văn Toản (SN 1983), lái xe, Đoàn 337.

11.👨‍✈️Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thu (SN 1984), lái xe, Đoàn 337.

12.👨‍✈️Trung úy chuyên nghiệp Trần Quốc Dũng (SN 1984), Nuôi quân, Đoàn 337.

13.👨‍✈️Trung úy chuyên nghiệp Lê Cao Cường (SN 1983), Nhân viên xăng dầu, Đoàn 337.

14.👨‍✈️Trung úy chuyên nghiệp Ngô Bá Văn (SN 1984), Nuôi quân, Đoàn 337.

15.👨‍✈️Binh nhất Cao Văn Thắng (SN 1997), Chiến sĩ, Đoàn 337.

16.👨‍✈️Binh nhất Lê Tuấn Anh (SN 2000), Chiến sĩ, Đoàn 337.

17.👨‍✈️Binh nhất Nguyễn Anh Duy, Chiến sĩ, Đoàn 337.

18.👨‍✈️Binh nhất Phạm Văn Thái (SN 2000), Chiến sĩ, Đoàn 337.

19.👨‍✈️Binh nhất Hồ Văn Nguyên (SN 1998), Chiến sĩ, Đoàn 337.

20.👨‍✈️Binh nhất Lê Sỹ Siêu, Chiến sĩ, Đoàn 337.

21.👨‍✈️Binh nhất Lê Thế Lĩnh, Chiến sĩ, Đoàn 337.

22.👨‍✈️Binh nhất Nguyễn Quang Sơn, Chiến sĩ, Đoàn 337

Theo tin tức

Related posts

Leave a Comment