MÁU ĐÃ ĐỔ VÀ ANH ĐÃ HI SINH LẶNG LẼ GIỮA THỜI BÌNH

Hậu quả chiến tranh năm xưa vẫn còn y đó, sự hy sinh cao cả giữa thời bình trên trận địa xưa để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân của chúng tôi vẫn còn tiếp tục…

Ngày hôm qua 12/11/2020 …. Một đồng chí chiến sỹ công binh của sư đoàn 316 đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ rà phá mìn và vật liệu nổ trong chiến tranh tại cao điểm 685 Vị Xuyên.

Vĩnh biệt người đồng chí, đồng đội của tôi… Nguyện cầu cho hương linh đồng chí an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Theo tin tức

Related posts

Leave a Comment