Đánh giá hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành thông qua bằng cấp, kê khai tài sản

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, việc việc tinh giản số lượng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ được thực hiện theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Hà Nội chiều 6.10, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, về nhân sự, từ khâu chuẩn bị đã được các Đảng…

Read More